شما اینجا هستید

آموزش الکترونیک

کارشناس این بخش خانم پروین شیردشت زاده

تعداد مشاهدات مطلب: 
۶۲۸۵

برق الکترونیک

الکترونیک به عنوان دومین بخش اصلی یک روبات ، در حقیقت رابط میان بخش کنترلی و بخش های مکانیکی روبات است. المان ها یا همان قطعات الکترونیکی در روبات ها مشابه اعصاب بدن انسانند که فرمان های مغز را به ندام ها می رسانند.

متقاضي

شخص حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد.

مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت

اسامی متغیرها، برچسب ها و ثابت ها نباید با اعداد شروع شوند

همچنین نباید مشابه اسامی رزرو شده در میکرو کنترلر و کمپایلر باشند.

توجه: کمپایلر به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست.

چنانچه در ابتدای یک خط علامت(') قرار گیرد ، کمپایلر با آن به عنوان یک جمله توضیحی برخورد خواهد کرد.و آن را به کد کمپایل نخواهد کرد

برای استفاده از چنددستور در یک خط از علامت دو نقطه(:) استفاده می شود

A=B/۲:Print A

۱- جملات متا

۲- معرفی سابروتین ها، تابع ها و روتین های سرویس وقفه که با دستور Declare آغاز می شوند.

توجه: زیربرنامه ها، تابع ها و روتین های سرویس وقفه باید قبل از آنکه صدا زده شوند ، معرفی شوند.

۳-  معرفی متغیرها: این کار با دستور DIM انجام می شود

۴- ثابت ها و معرفی آنها

۵- برنه برنامه

برای اشکال گیری و خطا گیری برنامه از نرم افزرا Atmel AVR Studio debugger موجود در سایت WWW.ATMEL.com  استفاده می شود

win۹۸SE

win NT۴

Win ۲۰۰۰

winXp

چیپ هایی از خانواده ی AVR که توسط Fast AVR برنامه ریزی می شوند عبارتند از:

۲۳۱۳ - ۲۳۲۳ - ۲۳۴۳- ۲۳۳۳- ۴۴۳۳ - ۴۴۱۴ - ۸۵۱۵ -۴۴۳۴- ۸۵۳۵ - ۸۵۳۴

Attiny۱۰۳- Attiny۱۵۳- Attiny۱۶۱- Attiny۲۶- Attiny۲۳۱۳- Attiny۱۳

Atmega۸-Atmega۱۶-Atmega۳۲- Atmega۳۲۳- Atmega ۶۴- Atmega۱۶۸

توجه: برای میکروهایی که سایز RAM آنها ۲۵۶ بایت یا کمتر است مانند AVR۲۳۱۳، کمپایلر fast AVR، حجم کد بسیار کمتری نسبت به زبان C یا اسمبلی تولید خواهد کرد که این مزیت بسیار مهمی است.

بهترین زبان برای برنامه نویسی و کمپایلر شبه بیسیک برای میکروکنترلرهای هشت بیتی خانواده ی AVR ساخته ی کارخانه ی ATMEL

 این زبان بسیار قوی و آسان بوده و بدون داشتن اطلاع از ساختمان داخلی میکرو و نحوه ی کار CPU می توان از آن استفاده نمود.

دستورات آن شبیه بیسیک بوده و به گفتار انسان نزدیک است.

برنامه نویسی آن در کوتاه ترین زمان و خطاگیری آن نیز بسیار سریع است.(توسط نرم افزار جانبی AVR Studio)

ساختار برنامه ی آن بسیار واضح و قابل فهم است.

 

امروزه زبان های سطح بالا یا همان HLL جایگزینی مناسب برای زبان های برنامه نویسی C و اسمبلی شده اند.

صفحه‌ها