شما اینجا هستید

آموزش الکترونیک

کارشناس این بخش خانم پروین شیردشت زاده

تعداد مشاهدات مطلب: 
۶۲۸۶

برق الکترونیک

کاراندازها: Actuators

درجه آزادی: Degree of Freedom-DOF

چرخ دنده ساده: Spur Gear

چرخ دنده مارپیچ: Helical Gear

چرخ دنده مخروطی: Bevel Gear

چرخ دنده حلزونی: Worm Gear

رک و پینیون: Rack and pinion

یاتاقان ساچمه ای: Ball Bearing

مکانیک اولین بخش اصلی یک روبات به شمار می رود . بخش های مکانینی یک روبات ، در حقیقت مانند اعضای بدن انسان شامل دست و پا است که برای انجام فرمان های صادر شده از مغز انسان به کار می روند. یک روبات نیز بدون وجود بخش مکانیکی ، قادر به انجام هیچ کاری نیست.

روبات های انسان نما(humanoid robots)

روبات های جنگجو(Fighting Robots)

روبات های مار(Snake Robots)

روبات اجتماعی(Swarm Robots)

روبات های کروی(Sphere Robots)

نانوروبات ها(Nano Robots)

سه بخش اصلی روبات های موجود در دنیا عبارتنداز:

۱- بخش مکانیکی مانند شاسی، بدنه، موتورها، منبع تغذیه و ...

۲- بخش الکترونیکی مانند حسگرها، ترانزیستورها، رله ها و ...

۳- بخش کنترلی ماندد میکروکنترولرها، کامپیوترها و ...

روبات ، یک ماشین الکترومکانیکی هوشمند ، با خصوصیات زیر است:

  • قابل برنامه ریزی مکرر
  • چند کاره
  • کارآمد و مناسب برای محیط

صفحه‌ها