شما اینجا هستید

آموزش الکترونیک

کارشناس این بخش خانم پروین شیردشت زاده

تعداد مشاهدات مطلب: 
۶۲۸۴

برق الکترونیک

AVR

در این بخش سعی شده مطالبی مفید را از کتاب ۶ جلدی تونی کوفالت انتخاب و در اختیار علاقمندان قرار داد.

فهرست کتابها:

 

  • Lessons In Electric Circuits, Volume I – DC
  • Lessons In Electric Circuits, Volume II – AC
  • Lessons In Electric Circuits, Volume III –Semiconductors
  • Lessons In Electric Circuits, Volume V – Reference
  • Lessons In Electric Circuits, Volume VI – Experiments
  • Lessons In Electric Circuits, Volume IV – Digital

 

 

این بخش برگرفته از کتاب خودآموز رباتیک است

کارشناس این بخش خانم پروین شیردشت زاده

صفحه‌ها