شما اینجا هستید

بهبود عملکرد باغات توسط زنبور عسل

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

بهبود عملکرد باغات توسط زنبور عسل

بهبود عملکرد باغات توسط زنبور عسل

شاید بارها شنیده باشید که یکی از نقش های زنبور عسل در طبیعت گرده افشانی میباشد اما این عمل زنبور چه کمکی چه کمکی به تولیدات باغی میکند؟

در واقع درختانی که دارای شکوفه های زیبا و برجسته هستند از جمله سیب ، گیلاس ، گلابی ، آلو و... نیازمند حشره ای به نام زنبور میباشد. تا دانه های .... آنها روی ... قرار گیرد و به این صورت گرده افشانی انجام شود.

گرده افشانی منجر به ایجاد بذر در میوه میشود و بذر یا دانه های میوه با تولید هرمون های اکسین و ... باعث ایجاد گوشت در میوه میشود چنانچه باغ گرده افشانی نشود بالغ نشده و می ریزند و چنانچه میوه ای هم تشکیل شود از کیفیت خوبی برخوردار نمیباشد به اصطلاح ریز و ضعیف می باشد.

بهبود عملکرد باغات توسط زنبور عسل

در باغاتی از جمله سیب و گلابی و هلو که اندازه میوه درشت میباشد چنانچه گرده افشانی صورت نگیرد میوه تشکیل نشده و
یا میوه ی بسیار ریز و ضعیف شده و عملکرد باغ بسیار پایین می آید با قرار دادن ۱ تا ۸ کندو در یک هکتار باغ ، عملکرد و تولید محصول بسیار افزایش خواهد یافت

irani
تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۷۶۴