شما اینجا هستید

گرامر زبان کره ای: نام ها

تصویر زبان: 

نام های کره ای دارای ۳ بخش هستند. بخش اول شامل نام خانوادگی است مانند kim و lee و بخش دوم نام شخص است که می تواند دو بخش باشد مانند doonji و نام کامل آن بصورت kim doonji گفته می شود(ابتدا نام خانوادگی و بعد نام). برای صدا زدن شخصی که اولین بار است ملاقات می کنید و یا برای رعایت ادببه آخر نام وی عبارت ssi یا sshi را اضافه می کنند.

مانند kim doonji-ssi

البته برای معرفی خود از عبارت animida در آخر عبارت باید استفاده نمود مانند: kim doonji animida

نحوه ی ساخت عبارات مودابانه:

افعالی که با ka-, ha- and sa- شروع میشوند بهتر است با yo- ترکیب شوند مانند : kayo به معنی رفتن، من می روم و یا او می رود.

از جملات مودابانه در بسیاری از موارد استفاده می شود مانند جملات ، سوالات ، امری و ... که با تغییر تن صدا می توان خواهشی را بیان نمود

در زمان سلام کردن از عبارت Annyong Haseyo که با خم شدن همراه است استفاده می شود

تعداد مشاهدات مطلب: 
۶۹۴۶