شما اینجا هستید

کره ای: لغات ۱

تصویر زبان: 
한국 کره      hangug
도시 شهر   dosi
이름 اسم   ileum
من  (رسمی)jeo
من  (غیر رسمی)      na
남자  مرد   namja
여자  زن   yeoja
آن   geu
این  i
آن(دور)
که (شی)   geos
의자 صندلی   uija
탁자 میز   tagja
선생님  آموزگار   seonsaengnim
침대 رختخواب   chimdae
خانه     jib
ماشین   cha
사람 شخص   salam
책  کتاب   chaeg
컴퓨터 کامپیوتر، رایانه   keompyuteo
나무  درخت  namu
소파 مبل   sopa
중국 چین    cẖy̰n
일본 ژاپن ilbon
در  mun
의사  دکتر،پزشک    uisa  
이다 شدن   ida
نه    an
بله     ne
아니 نه   ani
아이디 نام کاربری
비밀번호 پسورد
비밀 مخفی
번호 کد یا شماره
비밀 번호 확인 تکرار رمز عبور
모바일 موبایل
검색 بازیابی جستجو
تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۵۴۶