شما اینجا هستید

ولتاژ و جریان

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

برای اینکه یک مدار الکتریکی کامل گردد لازم است هم اختللاف پتانسیل الکتریکی و هم جریان الکتریکی وجود داشته باشد.

ولتاژ:

بطور کلی در مورد ولتاژ می توان کفت:

- معیار اندازه گیری انرژی حمل شده توسط بار است

- یک نام مناسب برای آن ، اختلاف پتانسیل است.

- توسط باتری یا منبع تغذیه تامین می شد.

بر حسب ولت (V) اندازه گیری می شود.

- در معادلات با (I) نشان داده می شود.

- ولت متر (وسیله ی اندازه گیری ولتاژ) به صورت موازی در مدار قرار می گیرد.

ولتاژ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه است ولی در الکترونیک معمولا ولتاژ یک نقطه مطرح می شود . منظور اختلاف یک ولتاژ بین آن نقطه و نقطه ی مرجع یا ولتاژ صفر  است. ولتاژ صفر می تواند هر نقطه از مدار باشد ولی معمولا سر منفی منبع تغذیه، به عنوان ولتاژ صفر در نظر گرفته می شود.

جریان:

بطور کلی می توان گفت:

- میزان بار الکتریکی جابجا شده در واحد زمان است.

- در صورت وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی، وجود خواهد داشت

- بر حسب آمپر (A) اندازه گیری می شود.

- در معادلات با  (I) نشان داده می شود.

- آمپر متر (وسیله اندازه گیری مقدار جریان) به صورت سری در مدار قرار می گیرد.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۵۰۹