شما اینجا هستید

مقاومت متغیر یا پتانسیومتر

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

اگر در مداری مانند شکل زیر مقاومت  ثابت نباشد ، می توان با تغییر آن ولتاژهای مختلفی را در خروجی به دست آورد.

مقاومت متغیر که به آن پتانسیومتر نیز گفته می شود چنین وظیفه ای را در مدارهای الکتریکی بر عهده دارد.

در بعضی موارد به پتانسیومتر، ولوم می گویند مانند رادیوکه برای کم و زیاد کردن صدا از آن استفاده می شود.

هر پتانسیو متر دارای ۳ پایه است که یکی به و یکی به زمین (۰ ولت) و پایه سوم آن به وصل می شود

مولتی ترن:

پتانسیومتر:

ولوم:

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۰۸۲