شما اینجا هستید

کشف توانمندی ها

برای بر پا ساختن زندگی بر گرد توانمندی های خود به چه نیاز دارید؟

دادن این پند که بر توانمندیهای خود سرمایه گذاری کنید و کاستیها را مدیریت نمایید آسان است ولی پیاده سازی در زندگی ، دشوار است. سه ابزار انقلابی که در راه ساختن یک زندگی نیرومند و استوار مورد نیاز است:

۱- هوشمندی طبیعی: آیا تنها با تمرین می توان به جایی رسید؟ جواب این پرسش نه است. با تمرین نمی توان کامل شد. توانمندی در هر فعالیتی نیازمند به برخورداری از گونه ای هوشمندی است. به هم آمیختن هوشمندی ، آگاهی و مهارت، توانمندی انسان را می سازد. هوشمندی ذاتی است و مهارت و آگاهی را می توان یاد گرفت .

برای مثال: در نقش یک فروشنده ، می توانیم بیاموزیم که ویژگی های فراورده ها را به مشتری معرفی کنیم و شرح دهیم (آگاهی) حتی می توان آموخت که چگونه با طرح پرسش هایی نیاز مشتری را فهمید(مهارت) ولی نمی توان او را وادار کرد که درست به صورتی که شما می خواهید وزمانی کهدر نظر دارید تصمیم بگیرد.

با شرکت در دوره ها و کلاس های گوناگون ، بدونبرخورداری از هوشمندی لازم، پیشرفت چشمگیری رخ نمی دهد. زمان و منابع ما محدودند. بنابراین ابتدا باید زمینه های هوشمندی افراد را شناخت سپس روی آن سرمایه گذاری نمود.

۲- نظام مناسب برای تشخیص هوشمندی برتر: یک راه مطمئن برای شناسایی بزرگترین توانمندی نهفته در هر فرد وجود دارد: یک گام به عقب برگردید بیندیشید که چه فعالیتی را با شتاب و بی دردسر انجام داده اید و گامهای آن را بدون آموزش پیشین، به آسانی برداشته اید. به خاطر آورید که  آیا چنان غرق در آن فعالیت شده بودید که زمان را به فراموشی سپردید. اگر چنین فعالیتی را به خاطر دارید، تکرار آن، یا نمونه های آن در ماه های بعد را به خاطر دارید، یا پیگیری نمایید. در گذر زمان ، به هوشمندی برتر خود آگاه می شوید و می توانید به پالایش آن به سوی یک توانمندی شایسته و نیرومند، اقدام کنید.
 

۳- زبان مشترک برای شرح هوشمندی ها

 

برگرفته از کتاب "گام دوم کشف توانمندی ها" نویسندگان: مارکوس باکینگهام و دکتر دونالد کلیفتون

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۸۷۹