شما اینجا هستید

استفاده کردن-사용하다

تصویر زبان: 

목수는 집을 지을 때, 많은 도구를 사용합니다.

Mokssuneun jibeul jieul ttae, maneun dogureul sayonghamnida.

نجار از ابزارهای زیادی در ساخت خانه استفاده می کند

저는 일을 위해 컴퓨터를 사용합니다.

Jeoneun ireul wihae keompyuteoreul sayonghamnida.

من در کارم از کامپیوتر استفاده می کنم.

어떤 사람이 이메일을 쓰기 위해 컴퓨터를 사용하고 있습니다.

Eotteon sarami imeireul sseugi wihae keompyuteoreul sayonghago itsseumnida.

آن شخص با استفاده از کامپیوتر نامه ارسال می کند

프로그래머가 컴퓨터를 사용하고 있다.

Peurogeuraemeoga keompyuteoreul sayonghago itta.

یک برنامه نویس از کامپیوتر استفاده می کند

프로그래머가 컴퓨터를 사용했다.

Peurogeuraemeoga keompyuteoreul sayonghaetta.

برنامه نویس از کامپیوتر استفاده می کند

컴퓨터를 사용하다

keompyuteoreul sayonghada

استفاده از کامپیوتر

웹캠을 사용하다

wepkaemeul sayonghada

استفاده از وب کم

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۱۳۳