شما اینجا هستید

تقویت پا و مچ پا

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

روی زمین بنشینید و پاهایتان را در مقابل خود دراز کنید. قسمت میانی کش ورزشی را از زیر پنجه یک پا عبور داده و دو سر آن را با هر دو دست بگیرید. حالا به آهستگی پنجه پا را از خود دور کنید تا کش به حالت کشیده درآید. سپس به آرامی پا را به نقطه شروع برگردانید. این حرکت را ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ بار برای هر پا تکرار کنید. 

برای مدت ۵ دقیقه طناب بزنید و سپس یکی از پاها را بالا بگیرید و طناب زدن را با یک پا برای ۵ دقیقه ادامه دهید. همین کار را با پای دیگر نیز انجام دهید.

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۸۸۱