شما اینجا هستید

استفاده از livebinding برای پر کردن یک listviewدر اندروید

۱- ابتدا پروژهای از Multi-Device Application یک blank application ایجاد کنید

۲- از tool palette  یک listview را در فرم بیاندازید

۳-  یک کامپوننت Tprptotypesource را به فرم اضافه کنید

۴- کامپوننت listview۱ را انتخاب کنید و در object inspector پراپرتی align  آن را به Client تغییر دهید و SearchVisible آن را True کنید

 

۵- باید فیلد ها را اضافه نمود :

بر روی Tprototypesource کلیک راست کرده و add fields .. را انتخاب کنید

از فرم باز شده ی add filed آیتم colorsnames را انتخاب و ok را بزنید

 

بر ر

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۳۸۵