شما اینجا هستید

استفاده از livebinding برای پر کردن یک listviewدر اندروید

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

۱- ابتدا پروژهای از Multi-Device Application یک blank application ایجاد کنید

۲- از tool palette  یک listview را در فرم بیاندازید

۳-  یک کامپوننت Tprptotypesource را به فرم اضافه کنید

۴- کامپوننت listview۱ را انتخاب کنید و در object inspector پراپرتی align  آن را به Client تغییر دهید و SearchVisible آن را True کنید

 

۵- باید فیلد ها را اضافه نمود :

بر روی Tprototypesource کلیک راست کرده و add fields .. را انتخاب کنید

از فرم باز شده ی add filed آیتم colorsnames را انتخاب و ok را بزنید

 

بر ر

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۶۶