شما اینجا هستید

انتخاب دانشجوي دکتری پترولوژی دانشگاه اصفهان به عنوان دانشجوي نمونه كشوري سال ۱۳۹۳

به گزارش وب سايت خبرگزاری دانشگاه اصفهان مراسم تقدير از دانشجويان نمونه سال ۱۳۹۳ در تاريخ سه‌شنبه ۲۷ مردادماه سال ۱۳۹۴ با حضور معاون اول رييس‌جمهور؛ وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جمعي از معاونين و روساي دانشگاه‌ها در نهاد رياست جمهوري برگزار شد كه خانم دكتر نرگس شيردشت‌زاده دانش‌آموخته دكتري زمين‌شناسي دانشگاه اصفهان نيز در جمع تقديرشدگان حضور داشت. در اين مراسم از ۴۱ نفر از دانشجويان نمونه سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تقدير به عمل آمد.